Klijenti

U okviru naše djelatnosti ostvarili smo saradnju sa mnogim privrednim društvima i ustanovama, a neki od njih su:

 • China Gezhouba Group Company Limited
 • Bingo d.o.o. Tuzla
 • Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac
 • Global Steel Holdings Limited UK
 • JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla
 • Ethos Energy, Poljska
 • Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići
 • Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
 • Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini
 • Elsta Mosdorfer Bosnia
 • FEN GmbH Schlafsysteme
 • Fen d.o.o. Lukavac
 • Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG, SR Njemačka
 • Elsta Mosdorfer d.o.o. Tuzla
 • Traktionssysteme Bosnia d.o.o. Tuzla
 • Marković d.o.o. Srebrenik
 • TŽV Gredelj d.o.o. Sarajevo
 • Continental Cargo Carriers N.V., Oostende, Belgija
 • Fudbalski klub SLOBODA Tuzla
 • JAKA & I d.o.o. Kočevje, Slovenija
 • UniBristol d.o.o. Tuzla
 • Melaine d.o.o. Sarajevo
 • Elcom d.o.o. Tuzla
 • Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina
 • Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla
 • Sućo d.o.o. Živinice
 • SU-AD d.o.o. Živinice
 • Elins Panić KEP d.o.o. Brčko Distrikt BiH
 • Continental d.o.o. Ugljevik
 • General servis d.o.o. Sarajevo
 • Wagner A.G. Švajcarska
 • Elta-Kabel d.o.o. Doboj
 • Agrocoop export-import d.o.o. Banja Luka
 • Kony Trade d.o.o. Srbija
 • Radio Kameleon d.o.o. Tuzla
 • B-Marketing d.o.o. Tuzla
 • Coloseum d.o.o. Tuzla
 • Instel d.o.o. Bijeljina
 • Eskimo S 2 d.o.o. Travnik
 • Global Shoes Service d.o.o. Gračanica
 • Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona
 • Javno preduzeće Veterinarska stanica Živinice
 • Zemljoradnička zadruga Brka
 • Poslovni zadružni savez „Agrosemberija“ Bijeljina
 • UG Magic Factory Tuzla
 • Sindikalna organizacija DITA d.d. Tuzla
 • Granski sindikat hemije i nemetala Federacije BiH
 • BH Telecom d.d. Sarajevo, Sindikalna organizacija
 • Hotel Tuzla d.d. Tuzla, Sindikalna organizacija
 • Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina, Sindikalna organizacija
 • Fabrika šećera Bijeljina a.d., Sindikalna organizacija
 • Sindikalna organizacija ZD „Rudnika i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik
 • Sindikat Solidarnosti Tuzla
 • PPDIVUT BiH – Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini BiH

Posjedujemo dugu tradiciju zastupanja klijenata s inostranim predznakom. Nalazimo se na listama advokata koje sastavljaju ambasade Savezne Republike Njemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, upućujući na taj način svoje građane i privredna društva na našu adresu u slučaju ukazivanja potrebe za pružanjem stručne pravne pomoći.

bs_BABosanski
en_USEnglish bs_BABosanski