Naš tim

Faik Muhić

Rođen 11.01.1958. godine u Bijeljini. Diplomirao 1980. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Advokaturom se bavi od 1992. godine. Govori njemački jezik.

Lejla Brkić Husić

Rođena 26.02.1987. godine u Tuzli. Diplomirala, 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao zlatna studentica, te magistrirala na istom fakultetu 2016. godine u oblasti Građanskog prava. Postala je advokat  2014. godine. Govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.

Gordan Isabegović

Rođen 26.12.1985. godine u Tuzli. Diplomirao 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a advokat postao 2014. godine. Tečno govori engleski, a služi se njemačkim jezikom.

Miroljub Radomirović

Rođen 15.08.1985. godine u Beogradu, Republika Srbija. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2012. godine, a advokat postao 2020. godine. Tečno govori engleski jezik.

Anel Ibeljić

Rođen 26.10.1993. godine u Tuzli. Diplomirao 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao zlatni student, a magistrirao na istom fakultetu 2018. godine. Služi se engleskim jezikom.

Zlatan Alimujkic

Rođen 24.04.1990. godine u Bijeljini. Diplomirao 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Govori engleski i njemački jezik.

Bianka Muhić

Rođena 10.01.1993. godine u Lauingenu, SR Njemačka. Diplomirala 2016.godine na Pravnom  fakultetu  Univerziteta „Sinergija“ u Bijeljini. Govori engleski jezik, a služi se i njemačkim.

Denis Omerčaušević

Rođen 28.12.1985. godine u Tuzli. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli  2013.godine. Tečno govori engleski jezik i služi se njemačkim.

Mirsada Tirić

Rođena 29.11.1959. godine u Mezgraji. Završila 1980. godine Višu upravnu školu Univerziteta u Sarajevu. Govori njemački jezik.

Bojana Todić

Rođena 05.06.1987. godine u Bijeljini. Diplomirala 2012.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija. Govori engleski jezik.

bs_BABosanski
en_USEnglish bs_BABosanski