Djelatnosti

Djelatnosti


Uža područja naše djelatnosti su:

 • Građansko pravo i vođenje parničnog postupka
 • Privredno (trgovačko) pravo
 • Osnivanje i registracija privrednih subjekata
 • Statusne promjene, prometovanje i restruktuiranje privrednih društava
 • Stečajno pravo i likvidacija privrednih subjekata
 • Finansijsko i porezno pravo
 • Radno pravo
 • Naknada štete
 • Stvarno pravo
 • Porodično pravo i nasljedno pravo
 • Međunarodno privatno pravo
 • Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Zastupanje u domaćim i međunarodnim arbitražama
 • Izrada due dilligence-a za privredna društva sa pravnog i finansijskog aspekta

U okviru naše djelatnosti, advokatska kancelarija se specijalizirala i za obavljanje poslova pravnog konsaltinga i zastupanja kako za privredna društva i ustanove, tako i za građane. Ona je tako postala pravni servis za pružanje stalnih pravnih usluga brojnim pravnim licima.

Poslovnu korespondenciju obavljamo na Bosanskom/Srpskom/Hrvatskom, kao i na engleskom i njemačkom jeziku. Obzirom na timski rad i broj zaposlenih, Advokatska kancelarija „Muhić i dr.“ d.o.o. Tuzla je osposobljena za pružanje pravnih usluga u predmetima u kojima se pojavljuje veliki broj stranaka.

Kancelarija se specijalizirala i za stručne i konsultantske poslove u vezi sa transferom i investiranjem stranog kapitala u domaća privredna društva, a od najvećih takvih poslova je obavila poslove na transferu kapitala i promjeni vlasničke strukture u Hotelu „Tuzla“ u Tuzli, Fabrici šećera Bijeljina, Bosnaplod Brčko, Rudstroj d.d. Kakanj i TMD-AGS d.o.o. Gradačac.  Kancelarija je također sa velikim uspjehom pružala usluge pravnog konsaltinga i zastupanja radnika Industrije deterdženata DITA d.d. Tuzla u postupku stečaja i revitalizacije ove kompanije. U okviru ovog angažmana ostvarena je saradnja sa jednim od najmasovnijih sindikata, kao i advokatima u Velikoj Britaniji koji su specijalizovani za zaštitu radničkih i ljudskih prava.

bs_BABosanski
en_USEnglish bs_BABosanski